Информация за продукта

В този раздел можете да се запознаете със списъка на съставките на продуктите, произвеждани от PERSÁN S.A. Този списък включва съставките на най-новата формулировка, пусната на пазара. Публикуването на тази информация на нашия уебсайт е едно от изискванията на Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите.

За да видите състава на нашите продукти, въведете баркода на продукта в следващото поле на формуляра. След това кликнете върху бутона „Изпрати“.

Търсене по EAN или UFI: