Πληροφορίες Προϊόντος

Σε αυτή την ενότητα θα έχετε πρόσβαση στον κατάλογο των συστατικών των προϊόντων που παρασκευάζονται από την PERSÁN S.A. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τα συστατικά που υπάρχουν στο τελευταίο σκεύασμα που εισήχθη στην αγορά. Η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας αποτελεί μία από τις απαιτήσεις του κανονισμού 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα απορρυπαντικά.

Για να συμβουλευτείτε τη σύνθεση των προϊόντων μας, πρέπει να συμπληρώσετε το ακόλουθο πεδίο της φόρμας εισάγοντας το barcode του προϊόντος. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί “Αποστολή”.

Αναζήτηση με EAN ή UFI: