Teave toote kohta

Selles jaotises on teil võimalik tutvuda PERSÁN S.A. poolt toodetud toodete koostisosade loeteluga. See loetelu sisaldab viimases turule viidud preparaadis olevaid koostisosi. Selle teabe avaldamine meie veebilehel on üks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse 648/2004 (detergentide kohta) nõuetest.

Meie toodete koostisega tutvumiseks peate täitma vormi järgmise lahtri, sisestades toote vöötkoodi. Seejärel klõpsake nupule “Saada”.

Otsing EAN või UFI järgi: