Produktinformation

I det här avsnittet kan du få tillgång till listan över ingredienser i de produkter som tillverkas av PERSÁN S.A. Listan innehåller de ingredienser som finns i den senaste formuleringen som introducerats på marknaden. Offentliggörandet av denna information på vår webbplats är ett av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Om du vill veta hur våra produkter är sammansatta måste du fylla i följande fält i formuläret genom att ange produktens streckkod. Klicka sedan på knappen ”Skicka”.

Sök med EAN eller UFI: